Frigjør kapital

Forsikringsgarantier og bedriftsforsikring

Forsikringsgaranti

Forsikringsgarantier er et godt alternativ til bankgarantier for bedrifter med tilfredsstillende økonomi. 

Garantiene betales med en engangsbetalt faktura som dekker både utførelses- og reklamasjonsperiode. 

Det bes ikke om sikkerhetsstillelse/pant og man låser således ikke egenkapital opp mot garantiene. 

Vi leverer garantier som oppfyller kravene til garantistillelse i henhold til Bustadsoppføringsloven og Avhendingsloven. Vi leverer også byggherregarantier, entreprenørgarantier, forskuddsgarantier (§47), husleiegarantier, løyvegarantier m.m. 

Ta kontakt med oss på tlf 40144050 eller garanti@hvfo.no for å søke om garantier. 

  

 Telefon: 40 14 40 50