Frigjør kapital

Forsikringsgarantier og bedriftsforsikring


Velkommen til Håndverkerforsikring

Hvis du skal lykkes i byggebransjen må du holde fokus på kjernevirksomheten din.

Vi hjelper deg med å forenkle din hverdag og frigjøre bedriftens kapital så du bevarer konkurransekraften 

Fast kontaktperson på både garantier og forsikring.   

 Telefon: 40 14 40 50